artstore, kunstambassade rotterdam


laatste nieuws en meer! > weblog

mensbeeld
24-06 t/m 30-07

orde en chaos
05-08 t/m 10-09

opening: zaterdag 5 augustus, 17.00 uur

rotterdam [inter]nationaal
16-09 t/m 22-10

wo t/m zo
12.00 - 18.00 uur
€ 1,- (entree)

Artstore - Kunstambassade Rotterdam
Groot Handelsgebouw
Conradstraat 40-48
3013 AP Rotterdam

route + plattegrond → PDF

artstore, kunstambassade rotterdam

orde en chaos
05-08 t/m 10-09

Deelnemers ‘orde en chaos’:

Eugenie Bakker, Dagmar Baumann, Maria Berkhout,
John Blaak, Martijn Boelhouwers,
Anneke a. de Boer, Richard Bouwman,
Hanneke Breuker, Allard Budding, Noëlle Cuppens,
Freek Drent, Cor Drost, Peter Dijkshoorn,
Lizan Freijsen, Bert Frings, Harry Haarsma,
Barbara Helmer, Joost van Hezewijk,
Philippine Hoegen, Stefan Hoffmann,
Dineke van Huizen, Alex Jacobs, Ditty Ketting, Gracia Khouw, AE Kliest, Frank Konincks,
Johan Meijerink, Ralph van Meijgaard, Geert Mul, Ton van Os, Joep Overtoom, Onno Poiesz,
Panda van der Raaf, Peter Redert, Sonia Rijnhout, Florian van Rooij, Alexandra Roozen,
Just Schafgans, Hidde van Schie, Jack Segbars, Egied Simons, Renie Spoelstra, Mette Sterre,
Karin Stroo, Karin Trenkel, Christiaan Verkuyl, Evelien Visser, Joop Vos,
Linda van der Weide Jansen, Michel Wieggers, Marleen van Wijngaarden, Hans Wilschut,
Martijn te Winkel, Bas Zoontjens,
Brenda A. van Zanten

artstore, kunstambassade rotterdam

orde en chaos
05-08 t/m 10-09

Persbericht:

Van eind juni tot half oktober organiseert ARTSTORE KUNSTAMBASSADE ROTTERDAM drie omvangrijke tentoonstellingen in het Groot Handelsgebouw.

Artstore is een kunstambassade in de meest letterlijke zin van het woord: een vertegenwoordiger van, voor en door Rotterdamse beeldende kunstenaars. De activiteiten van Artstore geven een actueel en inspirerend beeld van de kwaliteit die Rotterdam rijk is. De tentoonstellingen maken de lokale beeldende kunst voor een breed publiek zichtbaar en functioneren als stedelijke ontmoetingsplaats, creatief laboratorium en open platform. Daarnaast initieert en stimuleert Artstore de kennismaking, uitwisseling en samenwerking met andere (internationale) kunstenaars.

De tentoonstelling ORDE EN CHAOS is geïnspireerd op de wiskundige Chaostheorie en suggereert een relatie tussen kunst en wetenschap, tussen kennis en verbeelding. Op het eerste gezicht liggen deze domeinen echter ver uit elkaar. De wetenschap is gericht op het doorgronden van de werkelijkheid terwijl de kunst op de werkelijkheid reageert door er een artefact aan toe te voegen. De wetenschapper gaat volgens toetsbare procedures te werk, de kunstenaar streeft volledige autonomie na. Van de wetenschap wordt een objectieve instelling geëist, van de kunst een subjectieve visie.

Ooit waren kunst en wetenschap sterk met elkaar verweven maar sinds de Renaissance zijn →

artstore, kunstambassade rotterdam

orde en chaos
05-08 t/m 10-09

 

de disciplines gescheiden en is er slechts sprake van wederzijdse beïnvloeding.Toch is de wetenschappelijke term 'onderzoek' sinds de jaren '60 van de vorige eeuw niet meer uit de beeldende kunst weg te denken. Kunstenaars doen op persoonlijke en subjectieve gronden onderzoek om een idee op de meest overtuigende manier vorm te geven. Door formeel onderzoek, door onderzoek naar techniek en materiaal, door onderzoek naar de waarneming en naar de mogelijkheden om betekenissen te verbeelden.

De tentoonstelling ORDE EN CHAOS toont het werk van meer dan vijftig kunstenaars die op uiteenlopende manieren onderzoek doen naar de veelzijdige verschijningsvormen van de concrete wereld of juist naar de onbegrensde, immateriële wereld van het abstracte. De uitspraken die zij in hun werk doen zijn wetenschappelijk wellicht weerlegbaar, maar daarom niet minder overtuigend, onomstotelijk en effectief. Het wiskundige begrip 'chaos' in de titel van deze tentoonstelling betekent dan ook niet dat iets ordeloos is, maar zegt iets over de 'gevoeligheid' van een systeem voor kleine veranderingen of verstoringen die uiteindelijk grote gevolgen kunnen hebben. Door artistieke middelen als abstrahering, contextuele verandering of interactiviteit creëren de exposerende kunstenaars een vergelijkbare gevoeligheid die de wereld niet alleen inzichtelijk en ervaarbaar maakt, maar die ons beeld van die wereld ook zondermeer beïnvloedt en verandert.

artstore, kunstambassade rotterdam

orde en chaos
05-08 t/m 10-09

Concept en realisatie:
Han Goan Lim
Marleen van Wijngaarden
Stichting Internationaal Kunstambassade Park

Communicatie:
Odrada Burghoorn

Informatie:
info@artstore-rotterdam.nl
06 242 523 15
06 245 227 57

Ondersteund door:
Groot Handelsgebouw
Stichting Centrum Beeldende Kunst
Dienst Kunst en Cultuur
VSB Fonds Regio Rotterdam
Stichting Bevordering van Volkskracht
Stichting Kunst Accommodatie Rotterdam
OBR - project Stadsassen
Natural Choice

Website en drukwerk:
Joop Vos
met dank aan:
Gert Rietveld, Saskia Rheeden, Anna Hakkens
cie.kunstenaarszaken/CBK Rotterdam

artstore, kunstambassade rotterdam


laatste nieuws en meer! > weblog

mensbeeld
24-06 t/m 30-07

orde en chaos
05-08 t/m 10-09

opening: zaterdag 5 augustus, 17.00 uur

rotterdam [inter]nationaal
16-09 t/m 22-10

wo t/m zo
12.00 - 18.00 uur
€ 1,- (entree)

Artstore - Kunstambassade Rotterdam
Groot Handelsgebouw
Conradstraat 40-48
3013 AP Rotterdam

route + plattegrond → PDF